kontakt

kierownictwo

logo szkoły

ogólna charekterystyka placówki

dokumenty szkoły

Projekty finansowane przez Unię Europejską

ogłoszenia

pismo Szulc-Efekt sp. z o. o.

obsługa biuletynu

Dane podmiotu w rejestrze REGON

213 KBPobierz
213 KBPobierz

Numer identyfikacyjny REGON 330388840

Numer NIP 6711044495

Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. kpt. ż. w. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA