Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 8 im.  kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu pełni Pan Bartłomiej Parus.

Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@sp8kg.pl  oraz nr telefonu 693 758 674.