Podstawa prawna: ustawa z dn. 14.06.1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz.1257) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

DOKUMENTACJA

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

25 KBPobierzPodgląd pliku