kontakt

kierownictwo

logo szkoły

ogólna charekterystyka placówki

dokumenty szkoły

Projekty finansowane przez Unię Europejską

ogłoszenia

pismo Szulc-Efekt sp. z o. o.

obsługa biuletynu

Podstawa prawna 1.Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz.1257) 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Podstawa prawna:

25 KBPobierz