kontakt

kierownictwo

logo szkoły

ogólna charekterystyka placówki

dokumenty szkoły

Projekty finansowane przez Unię Europejską

ogłoszenia

pismo Szulc-Efekt sp. z o. o.

obsługa biuletynu

redakcja BIP

 za modyfikację informacji odpowiada

Kornelia Pokorniecka
administrator

k.pokorniecka@sp8kg.pl
_____________________________________________________

Jolanta Łabińska
redaktor

j.labinska@sp8kg.pl