kontakt

kierownictwo

logo szkoły

ogólna charekterystyka placówki

dokumenty szkoły

Projekty finansowane przez Unię Europejską

ogłoszenia

pismo Szulc-Efekt sp. z o. o.

obsługa biuletynu

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, rozeznania cenowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Specyfikacja zamówienia w pliku do pobrania

14.9 KBPobierz