kontakt

kierownictwo

logo szkoły

ogólna charekterystyka placówki

dokumenty szkoły

Projekty finansowane przez Unię Europejską

ogłoszenia

pismo Szulc-Efekt sp. z o. o.

obsługa biuletynu

zdobyte tytuły i certyfikaty

grudzień 2011r. - uzyskanie tytułu "SZKOŁA Z PASJĄ"
http://www.kuratorium.szczecin.pl/

2010/2011 - otrzymanie Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji

wrzesień 2010r.
  - przyznanie tytułu "Przykład dobrej praktyki" przez Narodową Agencję Programu Comenius za realizację projektu "Helping mi - helping you"
http://comenius.org.pl/preview.php/ida/360/

2009/2010 - otrzymanie certyfikatu "Dzieciństwo Bez Przemocy" 
                                                      "Szkoła Bez Przemocy"

październik 2003r.
– szkoła otrzymała certyfikat „SZKOŁY Z KLSĄ”