kontakt

kierownictwo

logo szkoły

ogólna charekterystyka placówki

dokumenty szkoły

Projekty finansowane przez Unię Europejską

ogłoszenia

pismo Szulc-Efekt sp. z o. o.

obsługa biuletynu

charakterystyka placówki

 Publiczna Szkoła Podstawowa
organ prowadzący - Urząd Miasta Kołobrzeg
organ nadzorujący - Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie